Bánh pía thượng hạng 6 vị
Bánh pía thượng hạng 6 vị
Bánh pía thượng hạng 6 vị
Bánh pía thượng hạng 6 vị

Bánh pía thượng hạng 6 vị

185.000 175.000

  • Quà biếu bánh pía thượng hạng
  • 6 bánh 6 vị khác nhau
  • Hương vị truyền thống Sóc Trăng