Chi nhánh 1: Q28 Nguyễn Hữu Hào, P.6, Q.4

Điện thoại: (028) 2253 3774 hoặc 0963.313.849

(xem bản đồ đường đi)

Chi nhánh 2: 156 Thích Quảng Đức, P.4, Quận Phú Nhuận

Điện thoại: (028) 6287 4573 hoặc 0909.528.769

(xem bản đồ đường đi)