Hiển thị một kết quả duy nhất

Bao bọc riêng lẻ từng thanh kẹo giúp giữ được độ giòn của sản phẩm “Lạ miệng – hấp dẫn”,… 55.000
Kẹo có vị ngọt nhẹ Đóng gói từng viên riêng biệt, tiện lợi, dễ ăn và bảo quản Thích hợp… 60.000
Kẹo có vị ngọt nhẹ của gạo lức và thơm của rong biển Đóng gói từng viên riêng biệt, tiện… 52.000
Kẹo có vị ngọt nhẹ của gạo lức và thơm của hạt điều Đóng gói từng viên riêng biệt, tiện… 53.000
Kẹo có vị ngọt nhẹ của gạo lức Đóng gói từng viên riêng biệt, tiện lợi, dễ ăn và bảo… 47.000
Kẹo có vị ngọt nhẹ của gạo lức và giòn của đậu phộng Đóng gói từng viên riêng biệt, tiện… 45.000